4.april – 2. maj

Člani DLUSP-a prihajamo iz zahodnega dela Slovenije, nekateri tudi iz zamejstva. Društvo deluje od leta 1980 in trenutno združuje 56 umetnikov.

Na tem prostoru, v katerem delujejo naši člani, se prepletata in dopolnjujeta slovanski in romanski kulturni prostor. Naši člani so tako diplomanti Ljubljanske Akademija za likovno umetnost in oblikovanje ter drugih slovenskih umetniških šol, Beneške Accademie di Belle Arti in Milanske Brere. Prav ta »prepletenost« kulturnega okolja bogati našo individualno ustvarjalnost in daje nove vzpodbude v ustvarjalnem procesu, ki se manifestira v odmevnih rezultatih naših članov tako doma kot v tujini. Na prvi pogled smo si vsi člani različni, drugačni. Vsak se trudi razviti lastno likovno govorico, ki jo kot vrednoto prispeva v ta prostor. Mnogim postane pretesno delovati le v ožjem, lokalnem krogu, zato iščejo svojo samopotrditev tudi v tujini, drugim je dovolj, če vse življenje slikajo »skozi okno« svojega ateljeja, spet drugi poskušajo z najrazličnejšimi preobrati in spremembami opozoriti na svoje ustvarjanje in na problematiko, ki jo obravnavajo. Smo individualisti, hkrati pa lahko skupaj ustvarimo nekaj lepega, kljub vsemu, kar se dogaja okrog nas. V primerjanju različnih umetniških govoric in z medsebojnimi dialogi del naših ustvarjalcev, lahko začutimo vso ustvarjalno igrivost, ki daje vsakokratni društveni razstavi pravo vrednost. Bogastvo oblik in osebnih pogledov, reševanje aktualne likovne problematike in iskanje avtentičnih odgovorov na izzive sodobnega sveta so dosežki, ki jih ta skupinska razstava artikulira v skupno sporočilo gledalcu. Raznolikost kot najpomembnejša vrednota se kot rdeča nit vije skozi predstavljena dela.

Na razstavi sodelujejo Vladimir Bačič, Lucijan Bratuš, Nataša Gregorič, Danilo Jejčič, Azad Karim, Anja Kranjc, Olga Kolenc, Klavdija Marušič, Andrej Perko, Kristina Rutar, Ivan Skubin, Katarina Spacal, Bogdan Soban, Luka Širok, Teja Tegelj, Andrea Verdelago in Tina Volarič.

Vladimir Bačič, predsednik DLUSP

zgibanka Dialogi