Koronavirus je dva meseca počasi, a zanesljivo iz javnega in zasebnega življenja izrival večino ostalih tem. Nihče ni razmišljal, da nas lahko doleti pandemija, ki ne izbira sredstev, krajev, narodnosti in socialnega statusa ter se pritlehno zarine v vse pore življenja. Virus je tako v trenutku spremenil svet in pometel z vsem, kar je nastalo kot miselni in materialni dosežek civilizacije, ki hlasta po doživetjih, dobičku, denarju, materializmu in jo popolnoma nič ne briga za naravo, okolje, planet, za sočloveka …Tudi kultura ter z njo likovna umetnost je bila v tem času še posebej odrinjena na rob, kot da je ni. Ustvarjalci kljub vsemu še kako obstajamo, morda so se prav v teh časih v naših ateljejih rojevala najmočnejša dela.

V Društvu likovnih umetnikov Severne Primorske smo se odločili, da odpremo virtualno razstavo del Izolacija življenja – življenje v izolaciji, ki so nastajala v dneh izolacije. S to razstavo dokazujemo, da ima naša ustvarjalnost krila, s katerimi lahko poleti onstran pandemije, nenehnih poročil, onstran predpisov in občinskih meja, onstran političnih diskurzov.

Vladimir Bačič

Virtualno razstavo si lahko ogledate na tej povezavi Lokarjeve galerije.